enfa
خانه / معاونت ها / معاونت محیط زیست و تکنولوژی های پایدار

معاونت محیط زیست و تکنولوژی های پایدار

پایداری یا پایایی (Sustainability):

مفهومی است در مبحث بوم‌شناسی و محیط زیست که اشاره دارد به اعمالی که با ادامه روند حیات و اکوسیستم‌ها در ستیز قرار ندارد. صندوق جهانی طبیعت به بررسی و ارزیابی میزان پایایی سیاست‌های اقتصادی-اجتماعی جوامع می‌پردازد. پایایی، ظرفیت یک پدیده است برای تحمل. این واژه به توصیف این مساله می‌پردازد که چگونه سیستم‌های زیستی در طول زمان، متنوع و بارور می‌مانند. زندگی طولانی و سالم جنگل‌ها و تالاب‌های دیرپا نمونه‌هایی از سیستم‌های از نظر زیستی پایا هستند. برای انسان، پایایی عبارت است از پتانسیلی برای کسب رفاه به شکلی طولانی‌مدت؛ رفاهی که ابعاد زیست‌محیطی، اقتصادی و اجتماعی را در بر می‌گیرد.
حرکت در جهت حفظ منبع محیط زیستی و احترام به حقوق نسل ها
انجام کلیه پروژه ها با توجه به چهارچوب های محیط زیستی
حرکت در جهت اهداف توسعه هزاره
دوری از خود محوری و سیاست گذاری بر اساس منافع جمعی
اعتنا به مبانی توسعه پایدار ( اجتماعی – اقتصادی – محیطی زیست ) در تمامی پروژه ها
اهداف:
مفهوم توسعه پايدار ناظر بر اين واقعيت انكار ناپذير است كه ملاحظات مربو ط به اكولوژي ميتواند و بايد در فعاليتهاي اقتصادي به كار گرفته شود . اين ملاحظات شامل ايده هاي ايجاد محيطي منطقي است كه در آن ادعاي توسعه به منظور پيشبرد كيفيت همه جنبه هاي زندگي مورد چالش قرار ميگيرد.
درباره توسعه پايدار تعاريف متعددي وجود دارد كه بعضي از آنها عبارتند از:
– توسعه پايدار به معناي تلفيق اهداف اقتصادي ، اجتماعي و زيست محيطي براي حداكثرسازي رفاه انسان فعلي بدون آسيب به توانايي نسلهاي آتي براي برآوردن نيازهايشان ميباشد .
كميسيون جهاني محيط زيست و توسعه كه براي او لين بار اين اصطلاح را ار ائه داد، توسعه پايدار را به عنوان توسعه اي تعريف كرد كه نيازهاي نسل فعلي را بدون ايجاد اشكال در توانايي نسلهاي آينده در برآوردن احتياجات خود تأمين مي كند.
اين تعريف دو مفهوم را در بر دارد:
۱ – مفهوم نياز ، بويژه نيازهاي اساسي فقرا اولويت درجه يك را دارد؛
۲ – توسعه پايدار در برگيرنده ايده محدوديت هايي است كه به وسيله وضعيت اقتصادي ،اجتماعي و زيست محيطي تحميل مي شود . اين امر به نوبه خود حاكي از آن است كه اهداف توسعه پايدار بايد در هر كشوري به طور عملياتي و خاص آن كشور تعريف شود.
در واقع توسعه پايدار بر پايه هشياري انسان نسبت به خودش و نسبت به منابع طبيعي كره زمين استوار است و خواهان يك سبك زندگي پايدار براي همه انسانها است و مخالف مصرف بيش از اندازه ، اتلاف منابع و بي توجهي به نسلهاي آينده و قطع رابطه با گذشته است. بنابر اين يك سؤال ميتواند آن باشد كه آيا سبك فعلي زندگي قابل قبول است و آيا صحيح است كه اين سبك از زندگي و بهره برداري از منابع پايه به نسل هاي بعدي تسري پيدا كند . آرینا رهیافت تجارت بر آن است که کلیه فعالیت های خود را با توجه به ابن مهم طراحی ، اجرا و مدیریت کند که ما تنها نسلی نیستیم که حق دارد از منابع طبیعی در جهت رفاه خود بهره ببرد چرا که آیندگان نیز حقوق مسلمی در این زمینه خواهند داشت. آرینا رهیافت تجارت مصمم است تا در ذمره شرکت های محدود اقتصادی با رویکرد محیط زیستی قرار گیرد لذا کلیه اهداف کلان این شرکت ملاحظات محیط زیستی را مورد توجه قرار داده است.
توانمندی های معاونت:
انجام پروژه های تحقیقاتی در زمینه های مرتبط با محیط زیست
ارائه مشاوره محیط زیستی در پروژه های عمرانی
ارائه خدمات ارزیابی اثرات زیست محیطی در پروژه های عمرانی و غیر عمرانی
ارائه مشاوره در جهت تجارت سبز
برگزاری همایش های علمی
ایجاد همکاری بین شرکت ها و دانشگاه های پیشرو در زمینه توسعه پایدار و محیط زیست
همکاری آموزشی در زمینه مقالات علمی با دانشجویان و اساتید