enfa
خانه / آنالیز آب / آنالیز شیمیایی آب در ایران

آنالیز شیمیایی آب در ایران

با توجه به کیفیت متفاوت آب زیرزمینی در نقاط مختلف کشور و همچنین وجود دو دریا در شمال و جنوب ایران که هر کدام آنالیز شیمیایی و سختی متفاوتی با یکدیگر دارند، با تفکیک آب های شور مزه چاه و یا آب شور دریا می توانید نمونه هایی از آنالیز شیمیایی آب را در نقاط مختلف به شرح ذیل ببابید.
طراحی بهینه دستگاه های آب شیرین کن از آب شور مزه چاه یا آب دریا متناسب با آنالیز شیمیایی آب منطقه مورد استفاده صورت می پذیرد.

دانلود فایل آنالیز ها